Nhật ký Euro bằng tranh

Tranh biếm hoạ EURO của Nguyễn Quang Thắng


(TT&VH) - Tranh biếm hoạ EURO của Nguyễn Quang Thắng.


 Cuộc thi “Nhật ký EURO bằng tranh” đã kết thúc hôm 29/6 và đang triển lãm tại Cà phê Sách Trung Nguyên (52  Hai Bà Trưng, Hà Nội). Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 6/7.

Gửi bình luận
Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận