Xã hội 

Thứ Năm, 13/08/2020 22:22 | In trang nàyIn bài viết

Để Phú Thọ luôn nằm trong tốp đầu các tỉnh Trung du miền núi Bắc Bộ

(Thethaovanhoa.vn) - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII tiếp tục xác định 4 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2015- 2020 là: Đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt, cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực và du lịch, phấn đấu xây dựng Phú Thọ trở thành một trong những tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

Điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành công văn số 992/TTg-CN về Đề án điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.

Cụ thể, là vùng Đất Tổ thiêng liêng, Phú Thọ cần phát huy sức mạnh tổng hợp, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế và các giá trị lịch sử, văn hóa vùng Đất Tổ, phấn đấu xây dựng Phú Thọ trở thành một trong những tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Đây là quyết tâm cao, nhiệm vụ lớn, bao trùm, xuyên suốt nhiều nhiệm kỳ qua và tiếp tục thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Đại hội có thành công rực rỡ hay không là phải tìm ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ này!

Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã đề ra 20 chỉ tiêu chủ yếu về xây dựng Đảng, phát triển KT-XH và 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể: Xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh và phát triển KT-XH; huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư, tạo đột phá để phát triển kinh tế, nhất là hạ tầng then chốt và hạ tầng du lịch; đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng tỷ trọng công nghiệp trong tổng sản phẩm địa phương, tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực và nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế; đổi mới, tạo bước chuyển mạnh về chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, KH&CN, tăng cường quản lý sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường; xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, phong phú, phát triển VHNT tiên tiến, đậm nét văn hóa vùng Đất Tổ; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, giải quyết tốt các vấn đề việc làm, giảm nghèo bền vững; củng cố vững chắc thế trận quốc phòng, giữ vững an ninh, ổn định chính trị; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, trước hết trong cấp ủy và đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Chú thích ảnh
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, khâu đột phá về cơ sở hạ tầng then chốt đạt nhiều thành tựu quan trọng, góp phần nâng cao vị thế trung tâm vùng của tỉnh Phú Thọ

Những nhóm nhiệm vụ và giải pháp trên đã được cụ thể hóa bằng các chỉ thị, nghị quyết, tạo sự chỉ đạo xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở. Từ những chủ trương đúng đắn, sự năng động, sáng tạo, sát sao, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân trong đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ, nền kinh tế của tỉnh giữ được ổn định và phát triển; một số chỉ tiêu về kinh tế (quy mô nền kinh tế, giá trị xuất khẩu, thu nhập bình quân đầu người) trong những năm qua của Phú Thọ luôn đứng trong tốp đầu các tỉnh vùng Tây Bắc. Việc huy động các nguồn lực đầu tư phát triển, thu ngân sách Nhà nước hàng năm đạt và vượt kế hoạch đề ra. 

Từ đầu năm 2020 đến nay, cùng chung với những khó khăn của cả nước, đại dịch COVID-19 đã và đang tác động đến nhiều mặt của đời sống KT-XH trên địa bàn tỉnh, gây ảnh hưởng lớn đến kết quả, mục tiêu phát triển KT-XH trong năm 2020 và nhiệm kỳ 2015-2020. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của Đảng bộ tỉnh, đến nay cơ bản các chỉ tiêu phát triển KT-XH nhiệm kỳ 2015- 2020 đã tiệm cận, đặc biệt là 4 khâu đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt, cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực và du lịch đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Phú Thọ tiếp tục giữ vững vị thế trong tốp đầu về trình độ phát triển của các tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Khôi Nguyên

Gửi bình luận
Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận