VIDEO: Những bàn thắng bị cột dọc "đánh cắp" của Ronaldo và van der Vaart


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Gửi bình luận
Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận