at System.Web.UI.Util.CheckVirtualFileExists(VirtualPath virtualPath) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResult(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean ensureIsUpToDate) at System.Web.UI.PageParser.GetCompiledPageInstance(VirtualPath virtualPath, String inputFile, HttpContext context) at System.Web.UI.PageParser.GetCompiledPageInstance(String virtualPath, String inputFile, HttpContext context) at Channelvn.Cached.UrlRewrite.RewriteModule.GetHandler(HttpContext context, String requestType, String url1, String pathTranslated) EURO 2016, lịch thi đấu EURO 2016, video clip EURO 2016

Ký sự Euro 2016

  • Xem EURO từ châu Âu: Bùng nổ từ những quán rượu

    Xem EURO từ châu Âu: Bùng nổ từ những quán rượu

    Rượu, bia là một nét tiêu biểu nổi bật trong văn hóa nước Anh và các quốc gia láng giềng (Scotland, Ireland). Vẻ đẹp của những quán bar, pub (quán rượu) ở những quốc đảo này thậm chí đã trở thành một loại nghệ thuật thường thức, tức là người ta tới đó chưa chắc đã để uống đồ có cồn, mà để thư giãn, gặp gỡ nhau thế thôi...