Văn hoá 

Thứ Năm, 04/09/2014 16:00 | In trang nàyIn bài viết

Gia hạn nhận các bài viết, công trình lí luận, phê bình văn học

(Thethaovanhoa.vn) - Thường trực Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương quyết định lùi thời gian nhận các bài viết công trình lý luận, phê bình đến ngày 25/12/2014.

Theo công văn số 150-CV/HĐ, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương sẽ xét tặng thưởng cho Hội văn học, nghệ thuật 63 tỉnh thành và các tác giả viết lý luận, phê bình với công trình công bố từ 1/1/2013 đến ngày 30/8/2014.

Do nhận được các thông tin phản hồi, Thường trực Hội đồng quyết định lùi thời gian nhận các bài viết công trình lý luận, phê bình đến ngày 25/12/2014.

Thường trực Hội đồng nêu rõ: Chỉ tặng thưởng các bài viết, công trình nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật. Riêng lĩnh vực phê bình, chỉ áp dụng đối với những công trình, bài viết đề cập những tác phẩm văn học, nghệ thuật đương đại (từ 1986 đến nay).

Các bài viết, công trình phải có giá trị khoa học, có đóng góp về lý luận và thực tiễn, đáp ứng các yêu cầu chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước… có tác dụng góp phần định hướng sáng tác và tham gia có hiệu quả phản bác các quan điểm sai trái, lệch lạc trong văn học, nghệ thuật.

Hồ sơ gồm: Bản nhận xét tác phẩm được giới thiệu, do lãnh đạo cơ quan, đơn vị ký tên và đóng dấu. 2 bản gốc hoặc photocopy bài viết, công trình.

Hồ sơ gửi về địa chỉ:

Ban Chỉ đạo tặng thưởng, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, 175 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Email:hdllpbvh@yahoo.com.

ĐT: 080.48913. DĐ: 0985160667 – 0986250685.

P.V

Gửi bình luận
Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận